Μεταφράστε το Blog

Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012

Telling the World (The Body Shop)
Από το 2009, ισχύει απαγόρευση για τη διεξαγωγή πειραμάτων σε ζώα για καλλυντικά προϊόντα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο είναι δυνατή η πώληση καλλυντικών που δοκιμαστεί σε ζώα εκτός της ΕΕ, η απαγόρευση των οποίων αναμένεται να ισχύσει το 2013, αλλά μπορεί να κάνει και 10 χρόνια για να τεθεί σε ισχύ με αποτέλεσμα χιλιάδες ζώα να βασανίζονται και να πεθαίνουν στο βωμό της 'ομορφιάς'. 

H Cruelty Free International, που είναι μία παγκόσμια οργάνωση με στόχο τον τερματισμό -ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ- της χρήσης των ζώων για τη δοκιμή καλλυντικών προϊόντων σε όλο τον κόσμο, ξεκίνησε παγκόσμια εκστρατεία για Καλλυντικά Χωρίς Βαναυσότητα. Η The Body Shop που αποτελεί μέρος αυτής της εκστρατείας, εκτιμά ότι μέσα από το δίκτυο καταστημάτων της σε 65 χώρες σε όλο τον κόσμο θα μπορέσει να υποστηρίξει δυνατά την εκστρατεία, αφού πιστεύει
        '... με πάθος ότι κανένα ζώο δεν πρέπει να βλάπτεται σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου λόγω των απαιτήσεων κυβερνήσεων και ρυθμιστικών αρχών. Έχουμε μακρά δέσμευση προς αυτό το σκοπό, και δυστυχώς πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι αυτό το ζήτημα έχει επιλυθεί ενώ δεν έχει. Με μεγάλη υπερηφάνεια υποστηρίζουμε την εκστρατεία της Cruelty Free International που σκοπό έχει να επιτύχει την παγκόσμια απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα και ενθαρρύνουμε τους πάντες να υπογράψουν την αίτηση στα καταστήματά μας!' σύμφωνα με τις δηλώσεις του Διευθυντή Διεθνών Αξιών, Έρευνας και Ανάπτυξης της The Body Shop, Paul McGreevy

Οι αιτήσεις γίνονταν σε όλα τα καταστήματα της The Body Shop στην Ελλάδα από τις 20/6/2012 και έως τις 28/7/2012. Τώρα μπορείτε να υποστηρίξετε την εκστρατεία ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.crueltyfreeinternational.org και


AddThis Social Bookmark Button